ONROEREND ERFGOED

Onder dit thema behandelt SARO de brede waaier aan strategische adviesvragen inzake onroerend erfgoed. De operationele advisering van onroerend erfgoed (o.a. beschermingsdossiers, erkenningen,...) behoort tot de taakstelling van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed.

Zo brengt SARO adviezen uit over de diverse beleidsdocumenten inzake onroerend erfgoed zoals de conceptnota onroerenderfgoedbeleid en de beleidsnota onroerend erfgoed 2014-2019. Op eigen initiatief formuleerde de raad in zijn memorandum 2019-2024 ook enkele strategische aandachtspunten voor het toekomstig onroerenderfgoedbeleid.

Daarnaast zijn er diverse adviezen over de regelgeving inzake onroerend erfgoed zoals het advies over het voorontwerp decreet onroerend erfgoed, het advies over de wijzigingen aan dit decreet en de diverse adviezen over de besluiten inzake onroerend erfgoed.

Een specifiek aandachtspunt betreft tevens de advisering inzake de financiële instrumenten voor onroerend erfgoed: zoals het advies over het vernieuwd erfgoedinstrumentarium, het advies inzake de erfgoedkluis en het advies inzake de fiscale maatregelen voor onroerend erfgoed.