aanvraag nieuw wapen instelling

Heraldische wapens getuigen van de waarde die instellingen hechten aan hun identiteit, missie en visie. Ieder wapen bestaat uit een schild en buitenversierselen, zoals schildhouder(s), een helmteken, een krans, ... Deze buitenversierselen verschillen naargelang het soort instelling. Elk wapen is verder uniek en ontleent zijn betekenis aan de bijzondere stijlkenmerken, wapenfiguren en doordachte kleurencombinaties. Het is dus belangrijk dat u goed nadenkt over de wapenfiguren die uw instelling representeren. 

aanvraagdossier

De verlening van een nieuw wapen gebeurt op basis van een aanvraagdossier dat volgende documenten bevat:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een gekleurde tekening (schets) van uw gewenst wapen en een zo degelijk mogelijke beschrijving ervan
  • een motivering waarin u uw keuzes inhoudelijk toelicht. Verduidelijk hierbij de gekozen symboliek, figuren en kleuren
  • een afschrift van de statuten, de samenstelling van de raad van bestuur en de beslissing van de bevoegde instantie tot aanvraag van het wapen

Aanvraagdossiers kunnen worden ingediend bij het secretariaat van SARO.