aanvraag erkenning oud wapen instelling

Alle privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen die tot de Vlaamse Gemeenschap behoren, kunnen een nieuw wapen aanvragen. Erkenning van een oud wapen is mogelijk wanneer kan worden aangetoond dat het wapen minstens honderd jaar voor de aanvraag publiekelijk werd gevoerd door dezelfde instelling of haar rechtsvoorganger(s).

aanvraagdossier

De erkenning van een oud wapen gebeurt op basis van een aanvraagdossier dat volgende documenten bevat:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een gekleurde afbeelding (schets of foto) van het oude wapen en een zo degelijk mogelijke beschrijving ervan
  • de bewijsstukken dat het wapen minstens 100 jaar geleden publiekelijk werd gevoerd door dezelfde instelling of haar rechtsvoorganger(s)
  • een afschrift van de statuten, de samenstelling van de raad van bestuur en de beslissing van de bevoegde instantie tot aanvraag van het wapen

Aanvraagdossiers kunnen worden ingediend bij het secretariaat van SARO.