briefadvies decreet basisbereikbaarheid

SARO formuleert op 26 september 2018, op eigen initiatief, in zijn advies aan minister Ben Weyts enkele strategische bemerkingen bij het voorontwerp van decreet basisbereikbaarheid. Zonder het decreet in zijn totaliteit te behandelen dringt SARO uitdrukkelijk aan op een volwaardige afstemming inzake (de planning van) het mobiliteitsbeleid en het ruimtelijk beleid. Het is geen goede zaak dat met dit decreet de planning inzake het mobiliteitsbeleid hiƫrarchisch boven de ruimtelijke planning wordt gepositioneerd en daarop ook grondig kan ingrijpen. De raad dringt tevens aan op de definitieve vaststelling van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en van het Mobiliteitsplan Vlaanderen.