advies instrumentendecreet

De Vlaamse Regering hechtte op 12 januari 2018 haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet betreffende het realisatiegericht instrumentarium. SARO bracht hierover, samen met Minaraad, SERV en SALV, op 14 maart 2018 een advies uit.

De raden ondersteunen de beleidsintenties inzake de opmaak van het Instrumentendecreet waarbij wordt ingezet op de verdere integratie van de realisatiegerichte instrumenten van het omgevingsbeleid. Het Instrumentendecreet vult de hoge ambities evenwel onvoldoende in.

De raden formuleren grondige strategische bemerkingen. Niet alle instrumenten zijn voldoende afgestemd op (de doelstellingen van) het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De raden vragen verdere duidelijkheid inzake de financiële impact van het Instrumentendecreet. Er zijn bovendien nog heel wat potenties voor verdere vereenvoudiging en voor het verhogen van de transparantie, leesbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het Instrumentendecreet. Enkele essentiële elementen moeten nog verder worden uitgewerkt via uitvoeringsbesluiten.

Ten slotte formuleren de raden verschillende aandachtspunten bij de uitgangspunten 'billijkheid' en 'rechtszekerheid' en vragen ze dat een samenhangend geheel van instrumenten wordt uitgewerkt.