Van Baelen

Register nummer

110

Datum

donderdag, 2 augustus, 2007

Heraldiek type

Wapens privépersonen

Beschrijving

In lazuur een paal van goud, beladen met drie omgekeerde kepers van keel, vergezeld rechts van een lictorenbundel en links van drie paalsgewijs geplaatste mereltjes, alles van goud. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van goud en van lazuur. Helmteken: een malie van lazuur. Wapenspreuk: IN CRUCE SALUS in letters van lazuur op een lint van goud.