INVENTARIS VAREND ERFGOED

Het Varenderfgoeddecreet voorziet in de opmaak van een wetenschappelijke inventaris van het nautisch erfgoed. Bij vaststelling van deze inventaris of in geval van actualisatie of wijziging van de vastgestelde inventaris wint de Vlaamse Regering verplicht het advies in van de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed.

vaststellen van de inventaris van varend erfgoed

Bij een (gedeeltelijke) vaststelling van de wetenschappelijke inventaris van het varend erfgoed beoordeelt de commissie of het varend erfgoed voldoende erfgoedwaarde bezit en voldoende goed bewaard is om voor vaststelling in aanmerking te komen. Deze beoordeling gebeurt op basis van een vaststellingdossier met beschrijvingen en foto's van de betrokken vaartuigen. Na vaststelling geniet het varend erfgoed een aantal voordelen.

actualiseren of wijzigen van de vastgestelde inventaris

De vastgestelde inventaris van het varend erfgoed kan ook worden geactualiseerd of gewijzigd. Zo kan er nieuw waardevol varend erfgoed aan worden toegevoegd. Varend erfgoed dat niet meer voldoende erfgoedwaarde heeft of onvoldoende goed bewaard is, kan uit de vastgestelde inventaris worden geschrapt.