Terryn

Register nummer

177

Datum

woensdag, 17 juli, 2013

Heraldiek type

Wapens privépersonen

Beschrijving

In lazuur een geopende burcht van zilver gemetseld van sabel, een golvend schildhoofd van zilver beladen met twee omgekeerde hoefijzers van lazuur, genageld van zilver. Helmteken: een uitkomend paard van zilver. Wapenspreuk: NIETS IS ONMOGELIJK