Schouppe

Register nummer

171

Datum

dinsdag, 7 augustus, 2012

Heraldiek type

Wapens privépersonen

Beschrijving

In keel een schroef met vijf schoepen van zilver, overtopt met een aan beide zijden gekanteelde dwarsbalk van goud, beladen met een tweelingbalk van sabel. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van zilver en van keel. Helmteken: een uitkomende leeuw van goud, houdend in de rechtervoorpoot een rad van lazuur, gevleugeld van goud. Wapenspreuk: BENE AGERE NIL TIMERE in letters van keel op een lint van zilver;