Puurs

Datum

dinsdag, 8 juli, 1986

Heraldiek type

Vlaggen gemeenten

Beschrijving

Rood met een geschaakte schuinbalk van twee rijen van wit en van zwart.