VOORSTELLING VCOE

De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed is een onafhankelijke adviescommissie voor het onroerend erfgoed.  Zij is de opvolger van de afdelingen ‘monumenten en stads- en dorpsgezichten’, ‘landschappen’ en ‘archeologie’ van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) en van de Expertencommissie Onroerend Erfgoed.

De commissie werd in 2013 bij decreet opgericht. Het eerste vierjarige mandaat van de commissie ging van start in 2015. Het huidige mandaat van de commissie loopt van 2019 tot en met 2022.

samenstelling

De commissie telt eenentwintig leden. Veertien leden hebben expertise in bouwkundig, landschappelijk en/of archeologisch erfgoed. Zeven leden vertegenwoordigen het maatschappelijk middenveld.

De voorzitter en de leden van de commissie worden door de Vlaamse Regering benoemd voor een termijn van vier jaar. De ondervoorzitter wordt door de commissie aangeduid.

Leden met expertise in onroerend erfgoed Leden uit het maatschappelijk middenveld

Michiel Deweirdt - voorzitter

Karel Dendooven

Edith Vermeiren - ondervoorzitter

Jan Jaspers

Joost Caen

Adriaan Linters

Marc Debatty

Nicola Loxham

Michael de Bouw

Elke Mertens

Stéphanie D'Hulst

Geert Storme

Katrien Hebbelinck

Gregory Vercauteren

Dirk Laporte

 

Erik Müller

 

Caroline Ryssaert

 

Bénédicte Selfslagh

 

Joris Scheers

 

Lise Vandenhende

 

Johan Veeckman