Oproep kandidaten VCOE - VHR - VCVE

  • 23 augustus 2022

Het vierjarige mandaat van de leden van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE), de Vlaamse Heraldische Raad (VHR), en de Vlaamse Commissie Varend Erfgoed (VCVE) loopt eind december 2022 af. Met het oog op de vernieuwing  van de mandaten van de commissies verscheen op 23 augustus 2022 in het Belgisch Staatsblad een oproep tot kandidaatstelling. Meer info vindt u hier.

Kandidaat-leden kunnen tot uiterlijk 3 oktober 2022 een motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae opsturen naar het secretariaat van SARO (via saro@vlaanderen.be, of Havenlaan 88, bus 23, 1000 Brussel).