Middenkustpolder

Register nummer

143

Datum

donderdag, 29 juli, 2010

Heraldiek type

Wapens instellingen

Beschrijving

Kepersgewijs doorsneden 1 van keel; 2 van lazuur het ophaalmechanisme van een rabot van goud; over de deellijn heen een burcht getopt met drie hangtorens, vergezeld van twee uit de schildrand uitkomende gedekte burchten, alles van hetzelfde, verbonden met twee muren van goud gemetseld van lazuur. Het schild getopt met een hordekroon met vijf palen van goud en wilgentakken van natuurlijke kleur.