Menen

Datum

vrijdag, 12 december, 1980

Heraldiek type

Vlaggen gemeenten

Beschrijving

Twee even lange banen van rood en van wit, met in de broektop drie gele vijfpuntige sterren, geplaatst 2 en 1.