Londerzeel

Datum

woensdag, 9 mei, 1979

Heraldiek type

Vlaggen gemeenten

Beschrijving

In drie gelijke vertikale banen verdeeld, rood, geel en blauw, het rood aan de stok. Op het rood, het zwart-omrande wapenschild van de vroegere gemeente Malderen: gevierendeeld, 1 en 4 van wit met drie dwarsbalken van rood, 2 en 3 van wit met drie disselbijlen van rood, de twee in het schildhoofd ruggelings afgewend; het schild getopt met een goudgele kroon van vijf fleurons, van elkaar gescheiden door een parel. Op het geel, het zwart-omrande wapenschild van Londerzeel: in goudgeel een dwarsbalk van blauw, twee staven van rood, kruiselings geplaatst over alles heen; het schild getopt met een goudgele gesp. Op het blauw, het zwart-omrande wapenschild van de vroegere gemeente Steenhuffel: in wit twee rode spitsruiten naast elkaar, het schild overdekt met een zittende en aanziende witte kat, in de muil een muis houdende.