INVENTARISSEN ONROEREND ERFGOED

Het onroerenderfgoedbeleid voorziet in de opmaak van een aantal wetenschappelijke inventarissen, met name: de landschapsatlas, de inventaris van archeologische zones, de inventaris van bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde en de inventaris van historische tuinen en parken. Deze inventarissen bieden een overzicht van het onroerend erfgoed in Vlaanderen.

vaststellen van de inventaris van varend erfgoed

De Vlaamse Regering kan de wetenschappelijke inventarissen (geheel of gedeeltelijk) vaststellen en er een beperkt aantal rechtsgevolgen aan koppelen.  Op die manier wordt een eerste beleidsmatige waardering aan het betrokken onroerend erfgoed gegeven. Hiertoe is een procedure met openbaar onderzoek voorzien.

Bij de vaststelling van een wetenschappelijke inventaris wint de Vlaamse Regering verplicht het advies in van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed. De commissie evalueert of het betrokken onroerend erfgoed voldoende erfgoedwaarden bezit en voldoende goed bewaard is.  Daarnaast beoordeelt de commissie de kwaliteit van het vaststellingsdossier en kan zij zich uitspreken over de bezwaarschriften uit het openbaar onderzoek.

actualiseren of wijzigen van de vastgestelde inventaris

Een vastgestelde inventaris kan ook worden geactualiseerd of gewijzigd. Zo kan er nieuw waardevol onroerend erfgoed aan worden toegevoegd. Onroerend erfgoed dat niet meer voldoende erfgoedwaarde heeft of onvoldoende goed bewaard is, kan uit de vastgestelde inventaris worden geschrapt. Ook hierbij wordt verplicht het advies van de VCOE ingewonnen.