Hinnekint

Register nummer

181

Datum

woensdag, 17 juli, 2013

Heraldiek type

Wapens privépersonen

Beschrijving

In sabel een naald met door het oog een draad in de vorm van een niet volledig gesloten liggende acht, alles van zilver, het veld ingebogen gekapt van hetzelfde en beladen met twee afgewende afgerukte arendskoppen van sabel, getongd van keel. Helmteken: een vlucht van zilver. Wapenspreuk: NIET TRUNTEN