Hechtel-Eksel

Datum

dinsdag, 8 juli, 1986

Heraldiek type

Vlaggen gemeenten

Beschrijving

Twee even lange banen [van] zwart en van wit, met op het midden de aaneengesloten gele hoofdletters H en E.