Gemene- en Loweiden

Register nummer

154

Datum

donderdag, 29 juli, 2010

Heraldiek type

Wapens instellingen

Beschrijving

Doorsneden van zilver en van keel, boven vijf populieren elk op een grasgrond, balksgewijze geplaatst, alles van sinopel, onder een Sint-Andrieskruis geschuind van zilver en van goud. Het schild links gehouden door een blauwe reiger van natuurlijke kleur staand op een grasgrond.