Familie De Cooman

Register nummer

262

Datum

vrijdag, 1 maart, 2019

Heraldiek type

Wapens privépersonen

Beschrijving

In lazuur een duif, ruggelings en met gespreide vleugels van zilver, gebekt van keel en houdend in de bek een olijftak van sinopel, in het hoofd vergezeld van vier kepersgewijze geplaatste lotusbloemen van goud. Voor Nathalie, Sofie en Veronique De Cooman: Het schild omringd door een krans van madeliefjes samengebonden met een parelsnoer. Wapenspreuk: NVLLA SALVS VBI DISCORDIA in letters van lazuur op een lint van zilver. Voor David De Cooman: Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van zilver en van lazuur. Helmteken: een uitkomende koehond van sabel houdend een schietspoel van goud, getipt en gebobijnd van zilver. Wapenspreuk: NVLLA SALVS VBI DISCORDIA in letters van lazuur op een lint van zilver.