Essen

Datum

donderdag, 9 december, 1841

Heraldiek type

Wapens gemeenten

Beschrijving

Een blaeuw veld met eenen gulden keper nederwaerts hangende, vergezeld in het opperste deel van twee zilveren ossenkoppen en in het onderste deel van eenen weer liggende op eenen witten heuvel. Den schild gedekt met eene bisschopsmuts vergezeld van twee bisschopsstaven kruyselings over elkander geplaetst, alles van goud.