ERKENNINGEN EN JURY'S

De zorg voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen is een zaak van diverse actoren. Om hen hierin te ondersteunen, voorziet het onroerenderfgoedbeleid in een systeem van erkenningen en evaluaties. Daarnaast bestaan er een aantal projectmatige steunmaatregelen zoals de erfgoedprijs of projectsubsidies. De Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed vervult in dit kader een aantal facultatieve adviestaken.

erkenningen en jury's

Zowel onroerenderfgoedgemeenten, intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, onroerenderfgoeddepots als archeologen en metaaldetectoristen kunnen een erkenning aanvragen. Met het oog op deze erkenning en de evaluatie van de reeds erkende actoren kan de VCOE om advies worden gevraagd.

Verder is de commissie bevoegd om deel te nemen aan een aantal jury's en visitatiecommissies. Hiervoor worden naar gelang de vereiste expertise één of meerdere commissieleden afgevaardigd.

eigen initiatieven

Ook los van haar decretale adviestaken tracht de commissie vinger aan de pols te houden van het ruime erfgoedveld. De commissie neemt daarom op vraag van externen en waar mogelijk deel aan overlegmomenten en werkgroepen. Daarnaast kunnen de commissieleden ook steeds variapunten aanreiken ter bespreking op de commissievergaderingen.