Collin

Register nummer

168

Datum

dinsdag, 7 augustus, 2012

Heraldiek type

Wapens privépersonen

Beschrijving

In lazuur een zon met een uit de voet rijzende heuvel, alles van goud. Het schild geplaatst op het kruis van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, met afhangend borstkruis van het kathedrale Sint-Baafskapittel en overtopt met een prelatenhoed met aan weerszijden drie kwasten, alles van sabel. Wapenspreuk: CEDO DEO in letters van goud op een lint van lazuur;