Cabri

Register nummer

176

Datum

woensdag, 17 juli, 2013

Heraldiek type

Wapens privépersonen

Beschrijving

In goud een keper van lazuur, boven vergezeld van twee halve klimmende en toegewende steenbokken en onder van een Toulouserkruis, alles van keel. Helmteken: twee steenbokhoorns van keel. Wapenspreuk: CARPE ITER BREVE RECTUM