Bever

Datum

zaterdag, 15 september, 1923

Heraldiek type

Wapens gemeenten

Beschrijving

Gevierendeeld 1 en 4 in zilver, drie roode dwarsbalken, 2 en 3 in zilver, drie roode disselbijlen, de beide bovenste afgewend.