Beerse

Datum

woensdag, 4 januari, 1995

Heraldiek type

Vlaggen gemeenten

Beschrijving

Blauw met een gele beurtelings gekanteelde dwarsbalk, vergezeld van drie gele achtpuntige sterren.