Baarle-Hertog

Datum

zaterdag, 15 juli, 1995

Heraldiek type

Wapens gemeenten

Beschrijving

In lazuur een Sint-Remigius staande op een grond, alles van goud