Adviezen over het voorstel van decreet woonreservegebieden

  • 8 maart 2021

Samen met de amendementen op het ontwerp van Instrumentendecreet werd ook het voorstel van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, wat woonreservegebieden betreft ingediend. Dit voorstel van decreet beoogt de ongewenste aansnijding van slecht gelegen woonreservegebieden tegen te gaan en kadert binnen de ambitie van de Vlaamse Regering om volop in te zetten op het realiseren van een ruimtelijke omslag. 

Gelet op het ruimere debat kregen alle sprekers van de hoorzittingen van 18 en 19 februari 2020 over het Instrumentendecreet de vraag om een schriftelijk advies te formuleren over het voorstel van decreet woonreservegebieden. De Raad van State adviseerde over het voorstel van decreet op 11 februari 2021.
De volledige tekst van dit advies leest u hier.