advies complex project kanaal Bossuit-Kortrijk

De raad erkent dat het complex project kadert in de realisatie van het Trans-European Network for Transport en deel uitmaakt van het project Seine-Schelde. Het complex project vloeit tevens voort uit het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019.

De raad wijst evenwel op het belang van een volwaardige alternatievenonderzoeksnota met het oog op het te voeren onderzoeksproces. Het is voor de raad zeer onduidelijk in hoeverre op basis van voorliggende AON een volwaardig geïntegreerd onderzoek gevoerd kan worden.

De raad vraagt het complex project duidelijker te positioneren en af te bakenen in relatie tot het Europese Seine-Schelde project. De raad vraagt tevens de inhoudelijke en ruimtelijke scope van het complex project duidelijker af te bakenen. Verder wijst SARO op het ontbreken van volwaardige alternatieven voor alle deelaspecten van het project. Tenslotte formuleert de raad diverse bedenkingen bij de voorgestelde onderzoekmethodiek.