aanvraag nieuw wapen privépersoon

Heraldische wapens getuigen van de waarde die mensen hechten aan hun identiteit, levensvisie of karakter. Ieder wapen bestaat uit een schild en buitenversierselen, maar is verder uniek. Elk wapen ontleent immers zijn betekenis aan de bijzondere stijlkenmerken, sprekende figuren en doordachte kleurencombinaties. Het is dus belangrijk dat u goed nadenkt over de wapenfiguren die uw levensvisie of familiewaarden representeren.

De Vlaamse Heraldische Raad huldigt tevens het principe dat de begunstigde zelf beslist over de vorm van het schild en de buitenversierselen, ongeacht het geslacht. Voor de schildvorm kan u kiezen uit: een schild, ovaal of ruit. Voor de uitwendige versierselen hebt u twee opties: een helm met wrong, dekkleden en helmteken of een krans

aanvraagdossier

De verlening van een nieuw wapen gebeurt op basis van een aanvraagdossier dat volgende documenten bevat:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een gekleurde tekening (schets) van uw gewenst wapen en een zo degelijk mogelijke beschrijving ervan
  • een motivering waarin u uw keuzes inhoudelijk toelicht. Verduidelijk hierbij de gekozen symboliek, figuren en kleuren, eventueel met verwijzing naar biografische of genealogische gegevens
  • een afschrift van uw geboorteakte
  • een uittreksel uit het strafregister
  • een bondig curriculum vitae

Aanvraagdossiers kunnen worden ingediend bij het secretariaat van SARO.