aanvraag erkenning oud wapen privépersoon

Erkenning van een oud wapen is mogelijk wanneer kan worden aangetoond dat het wapen minstens honderd jaar voor de aanvraag publiekelijk werd gevoerd door één of meerdere rechtstreekse voorouders in de mannelijke lijn.

Oude wapens ontlenen betekenis aan hun historisch karakter, wapenfiguren en kleurencombinatie. De Vlaamse Heraldische Raad huldigt evenwel het principe dat de begunstigde de vorm van het schild en de eventuele buitenversierselen kan aanpassen, ongeacht het geslacht. Voor de schildvorm kan u kiezen uit: een schild, ovaal of ruit. Voor de uitwendige versierselen hebt u twee opties: een helm met wrong, dekkleden en helmteken of een krans.

aanvraagdossier

De erkenning van een oud wapen gebeurt op basis van een aanvraagdossier dat volgende documenten bevat:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een gekleurde afbeelding (schets of foto) van het oude wapen en een zo degelijk mogelijke beschrijving ervan
  • een motivering waarin u uw eventuele keuze tot aanpassing van de schildvorm en buitenversierselen inhoudelijk toelicht
  • de bewijsstukken dat het wapen minstens 100 jaar geleden publiekelijk werd gevoerd door uw voorouders en een genealogisch bewijs van rechtstreekse afstamming in mannelijke lijn
  • een afschrift van uw geboorteakte
  • een uittreksel uit het strafregister
  • een bondig curriculum vitae

Aanvraagdossiers kunnen worden ingediend bij het secretariaat van SARO.